İçeriğe geç

Kozanlar Jeotermal ve Sera Kurulum Sistemleri

BİZİ TANIYIN

Kozanlar Grup, 4 ayrı sektörde 4 şirket ile ülkemize hizmet vermektedir.

Kozanlar JEOTERMAL, Jeotermal ısıtma projelerini ve anahtar teslim sera kurulumlarını gerçekleştirmektedir.

Kozanlar DGİ, Merkezi ısıtma projelerinde kullanılan daire giriş istasyonlarını üretmektedir.

Kozanlar TARIM, 45.000m²’lik seradan domates ve salatalık üretmektedir.

OGİTA, Başlıca kendi ürettiğimiz ve ülke genelinden topladığımız salkım domatesi iç piyasaya ve Dünya pazarına pazarlamaktadır.

Devamını Gör

Yıllık Deneyim…

HİZMETALANLARIMIZ

HİZMET ALANLARIMIZ

İyi hazırlanmış bir ısıtma projesi, beklenmedik giderlerle karşılaşmamak için yatırımcılar için önem arz etmektedir. Tecrübeli teknik kadromuz; kuyu analizlerinde elde edilen test sonuçlarını ve ihtiyaç halinde kullanılacak yardımcı enerjiyi değerlendirerek ısıtma hesaplarını yüksek doğruluk oranıyla ortaya koymaktadır.

Kuyu pompa seçimi, ana hat dizaynı, kazan dairesi pompa ve eşanjör hesapları, konut, sera içi ısıtma hesapları, ısıtma garantisi verilerek yapılmakta ve çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hazırlanmaktadır.

Jeotermal suyun kuyudan çıkarılması özel bir teknoloji ve ekipmanlar gerektirmektedir. Pompanın yanlış seçilmesi işletme maliyetlerini yükseltmekte, yatırımın sürdürülebilirliğini etkilemektedir.

Kozanlar Jeotermal, yatırımcılar için kuyu test sonuçlarına göre pompa önermekte, yanlış pompa seçimi sonucu doğacak ek giderlerin önüne geçmektedir. Geniş bir yelpazede yüksek sıcaklıklarda 0 (84-150 C) sorunsuz çalışabilecek en uygun pompa teminini sağlamaktadır.

Kozanlar Jeotermal, Vansan sıcak su dalgıç pompalarının ülke genelinde satışını ve Ar-Ge’sini yürütmektedir. Dik milli, dalgıç pompa satış ve montajını yapmaktadır.

Jeotermal kuyudan çıkan su ısı merkezine transfer edilirken, yanlış seçilen boru ve ekipmanlar jeotermal suların yapısından kaynaklanan korozyon ve kabuklaşma sonucu zamanla kullanılamaz hale gelmektedir.

Kozanlar, dünya markası Aquaterm ve Borusan bayilikleri ile ana hat boru malzeme temini ve montajını gerçekleştirmektedir.

Jeotermal kaynakla ısıtılan tesislerde bulunan Isı Merkezleri dizaynı doğru yapılmadığında yatırımın sürekliliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Kullanılacak ekipmanın doğru seçimi , montajı ve montaj alanının verimli kullanılması yapılacak yatırım için önemlidir.

Kozanlar Jeotermal, suyun analizini doğru olarak tahlil edip, doğru ekipman seçilmesi noktasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda Isı Merkezi’ nin üç boyutlu çizimini yaparak montaj alanının verimli kullanılmasını ve bakım kolaylığını sağlamaktadır.

Kozanlar Jeotermal, sera ısıtma sistemlerinde son yıllarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte olup, jeotermal kaynaklardan sera ısıtma konusunda yatırımcılara çözümler sunmaktadır. Jeotermalden elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübelerini sera ısıtma sektöründe kullanarak maliyet ve verimlilik konusunda yatırımcılara en uygun çözümleri sunmaktadır.

Firmamız; jeotermal sera ısıtmanın kuyudan başlayıp bitkinin ısıtılmasına kadar geçen süreçte, projenin her adımında yer aldığından dolayı ısıtmada ki tüm sorumluluğu almaktadır. Bu sayede; ilerde yaşanabilecek aksaklıkları sahiplenen ve toplam sorumluluk alan ortağınız olacaktır. Elektronik ortamda kontrol edilebilen sistem, uzaktan müdahalelerle de kontrol altına alınıp, sürekli gözlemleme ve data kaydı ile risk unsuru en aza indirilmektedir.

Önceden yapılmış seralarda  ısıtma ile ilgili problemler yaşanabilmektedir. Kozanlar Jeotermal tarafından yapılan tadilatlarla bu aksaklıklar giderilmektedir.

Eşanjör ve pompaların verimli çalışabilmesi ve insan hatasını ortadan kaldırmak için mutlaka otomasyonla sistemin izlenmesi, kontrol ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Re-enjeksiyon Sıcaklığı kontrol edilerek yüksek sıcaklıklarda su atılmamalıdır. Yüksek sıcaklıklarda suyun atılması eldeki enerjiyi kullanmadan atmak demektir. Bu kontrol insan eline bırakılmamalı, mutlaka otomasyonla kontrol altına alınmalıdır. Yapılan seralarda sera içi otomasyon yapılmakta , jeotermal otomasyon yapılmamaktadır.

Firmamız; Jeotermal Eşanjör ve Pompa Otomasyonu dizaynı ve kurulumunu yapmaktadır. Bu sayede hem elektrik tüketimi hem de jeotermal suyun ekonomik kullanılmasını sağlamaktadır.

Kozanlar Jeotermal, yapılacak yatırımlarda kullanılacak eşanjör, pompa, vana, frekans konvantörü, debimetre, demir boru ve benzeri malzemelerin dünya markası bayilikleri ile bölgesel ve ülke genelinde satışını gerçekleştirmektedir.

SERA KURULUM SİSTEMLERİ

ANAHTAR TESLİM SERA

1-1024x589 camsera1
Plastik Sera
Cam Sera

Plastik Sera

Modern seracılık uygulamalarından plastik örtülü sera sistemlermiz çiçek, sebze, meyve vb… bitkileriniz için  uygun yetiştirilme ortamını sağlar. Kullanılan plastik örtüler uygulanacak bölgenin coğrafi ve iklim şartlarına göre seçilir

Kullanım ömrü 25-30 yıldır.  Cam seraya göre ilk yatırımı daha ucuz olduğu için tercih edilir. 3 yılda bir plastik 10-15 yılda polikarbon değiştirilir.

Uygulama düzgün yapılırsa ve kullanılan malzemeler verimli ve kaliteli seçilirse sezonda üretilen ürün hasadı cam serayla birbirine yakındır.

Maliyet noktasında cam sera dan % 30-35 daha ucuzdur.

Cam Sera

Cam kaplama seralarımız yatırımcılarımızın tercihleri doğrultusunda uygulama alanlarımızdandır. Enerji tüketim maliyetinin daha az olması, ışık ve ısının sera içerisine daha hızlı nüfuz etmesi , ısı kaybının minimum olması cam sera tercih sebeplerindendir. Cam kaplama seralarımız yatırımcılarımızın tercihleri doğrultusunda uygulama alanlarımızdandır. Enerji tüketim maliyetinin daha az olması, ışık ve ısının sera içerisine daha hızlı nüfuz etmesi , ısı kaybının minimum olması cam sera tercih sebeplerindendir.

Avantajları

 • Tek seferlik yatırım nedeniyle kullanım ömrü 49 yıl üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Camlar temperli ( 4mm ) olmasından ötürü; fırtına, hortum, dolu, kar, şiddetli yağmur, yangın, kum fırtınası ve benzeri afetlere karşı dirençlidir.
 • Kaplama malzemesi olarak camda herhangi bir UV, IR, vb. kimyasal yüklemeleri olmadığından, bitkilerde de herhangi bir tepkime yaşanmaz
 • Camlarımızın düşük tutunma katsayısı içerideki nemin bitkiye damlamadan oluklardan tahliyesine olanak verir.
 • Daha kısa sürede kolay havalandırma imkanı ile verim artışı sağlar.
 • Yüksek ışık geçirgenliği homojen ve fazla ürün alımına olanak tanır.
 • Zemin etüd ve proje safhasında konstrüksiyonla beraber deprem dayanıklılık değerleri hesaplanmaktadır.

Modern sera çelik konstrüksiyon sistemlerinin proje tasarım imalat ve montaj konusunda uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz

 Her projenin kendine özgü karmaşıklığı ihtiyaç ve iklim koşullarına göre teknik per- sonellerimiz tarafından proje ve imalatı gerçekleştirilir.

Uzman personellerimiz eşliğinde montaj ekipleri ile sera kurulumlarınız gerçekleştirilmektedir.

• Yatırım alanının etüd edilmesi.
• Kuyu testleri ve su analizi.
• Analiz sonuçlarına göre malzeme ve ekipman belirlenmesi.
• Maliyet çıkartılarak bilgilendirme ve sözleşme yapılması.

• Jeotermal kaynak enerji hesabı.
• Isı merkezi projesi.
• Sera alanı ısıtma projesi.
• Sistem ısıtma projesinin uygulanabilirliğinin sanal ortamda test edilmesi.

• Yatırım alanının etüd edilmesi.
• Kuyu testleri ve su analizi.
• Analiz sonuçlarına göre malzeme ve ekipman belirlenmesi.
• Maliyet çıkartılarak bilgilendirme ve sözleşme yapılması.

• Sera otomasyon sistemi kurulumu.
• Sistem ısıtmasının devreye alınarak kontrollerinin sağlanması.
• Sistem uzaktan kontrol yazılımı desteği.
• Projenin tüm kontrollerinin yapılarak teslim edilmesi.

Sera Sulama Sistemlerinde sulama bitkinin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Kurulacak sistemin projeye uygun homojen ve eşit debide dağılımının sağlanması mühendislerimizce titiz hesaplamalarla gerçekleştirilmektedir.

Sera içinde bulunan sektörlerde ısı perdesi, gölge perdesi, havalandırma, sirkülasyon fanları, ısıtma pompalarına ait küçük sektör panoları. Paketleme bölümünde ise ana panolarla birlikte elektrik tesisatı yönetilmektedir.

Sera Sistemlerimizde  Isıtma, soğutma, sulama, fan sistemi, gübreleme, sisleme, havalandırma, ışıklandırma, termal perde sistemlerinin birbirleri ile uyumlu , iklim şartlarına göre hatasız çalışacak oto kontrol sistemi kurulumunu gerçekleştirmekteyiz.

Sera enerji sistemlerinde ısı kaybını engelleyerek ısıl denge sağlamak için imal edilir ve kullanılırlar. Bu tankların ısı kaybını engellemesindeki başarısı yüksek izolasyon sayesinde sağlanır. Özellikle soğutma ve ısıtma sistemlerinde buffer tanklardan sıklıkla faydalanılır.

Firmamız proje ölçeğine ve coğrafi konuma  göre 5000 m3 hacme kadar silindirik, dik sıcak su depo tank çözümleri sunmaktadır.

Tarımsal sera örtülerinin; güneşe dayanma gücü ve genel özelikleri, bulunduğu bölge ve yetiştirilecek bitkinin türüne göre farklılık gösterebilir. Plastik örtülerimizin özellikleri

 • UV Katkısı (Ultraviole Katkı)
 • IR Katkısı (Infrared Katkısı)
 • V.A Katkısı (Ethyl-Vinil-Asetat Katkısı)
 • DIF Katkısı (Diffuser Katkısı)
 • AO Katkısı (Anti Oksidan Katkısı)
 • AF Katkısı (Antifog Katkısı)
 • AB Katkısı (Anti Bakteriyel Katkı)
 • Anti Dust Katkısı (Toz Tutmama)

Isı perdeleri ile sera içerisinde optimum iklim istekleri sağlanabilmektedir. Üretilen ürüne ve tasarruf sağlanmak istenilen oranlara göre çeşitli perdeler mevcuttur. Bu perdeler yaz boyunca serinleme ve gölgeleme amaçlı kullanılırken kış boyunca da enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu malzemenin kullanımı üretim koşullarına iyileştirirken daha kaliteli ve yüksek ürün hasadı ile önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

İstenilen nem değerlerine göre havanın nemi %95’lere kadar çıkarılabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürüle bilmektedir. Düşen sıcaklıkla bir- likte, çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranı azalmakta ve verimlilik artmaktadır.

Kullanım Alanları
• Her türlü sebze yetiştiriciliği
• Her türlü yetiştirme slabına uygun
• Cocopeat ve kayayünü için dizayn edilmiş

Özellikleri
Drenaj kanalı yetiştirme alanında bağımsızdır. Bitki kökleri drenaj kanalına ulaşamaz, bu sayede daha az olumsuzlukla karşılaşılır. Yetiştirme slapları tam olarak desteklenmektedir. Drenaj kapasitesi yüksektir.

• Sinek Tülü; serada yetiştirilien fide ve bitkilerin özellikle beyaz sinek tuta vb. gibi zararlılardan korunması içindir. İstenilen ebat ve özelliklerde dikişli tül mevcuttur.

• Taban Örtüsü; Seralar da kullanılmak üzere, altı siyah üstü beyaz veya tek renkte, UV katkılı taban örtüleri bulunmaktadır. Ürünlerimizin yerli ve ithal seçenekleri olup stoklarımızda mevcuttur.

Egzoz Fanı; ekstra yüksek hava akımı gereketiğinde iç ortamdaki havanın dışarıya atılması için kullanılır.

Sirkülasyon Fanı; katmanlanmış ısı, nem ve durgun havayı düzenlemek için otomasyon sistemiyle çalışmaktadır.

Kültürel İşlem Arabası; modern seralarda güneşin yoğunluğuna göre askı teli ve buna bağlı ip üzerine sarılarak yetiştirilen bitkinin anı ipe dolanması, sarkıtılması, seyreltilmesi gibi tabanından yüksekte insan boyunun yetemediği yetiştirme ortamında hızlı ve daha verimli bir üretim için kullanılmaktadır.

Hasat Arabası; Sera içerisinde yetiştirilmiş ürünü sandık içerisinde çoklu olarak paketlemeye ya da son kullanıcıya uygun olarak aktarma-taşıma işlemi için kullanılır.

Polikarbon levhalar hava şartlarına mükemmel dayanım, güneş ışınlarının kötü etkisini soğurma, (UV Dayanımı), olukları sayesinde havanın ısıyla soğuk etkisini ayrıştırması, standart ebatlarının 210 cm olması ve 4,6,8,10,16 mm kalınlıklarda üretilmesi. Soğuk ve sıcak büküme gelmesi ve kolayca şekil verebilmesi ve uygulanabilme kolaylığının yanında uzun ömürlü olması sebebiyle seralarımızda uygulamaktayız.

Sera Çelik Konstrüksiyon
Sera Isıtma Sistemleri
Sulama Sistemleri
Elektrik Sistemleri
Sera Otomasyon Sistemi
Buffer Tank Sistemi
Plastik Örtü
Termal Perdeleme
Sera Sisleme Sistemi
Sera Gutter Sistemi
Sinek Tülü ve Taban Örtüsü
Egzoz ve Sirkülasyon Fanları
Kültürel İşlem Araçları
Polikarbon Kaplama

Kozanlar'dan HABERLER

HABERLER

REFERANSLARIMIZ

REFERANSLARIMIZ